Jan Sikking
Schermvliegen

In gesprek met Jan Sikking

Bij alle landelijke zaken waar de tweede kamer over gaat, hebben heel veel punten betrekking op een regio, plaats of dorp. Voordat je gaat stemmen wil je uiteraard wel weten waarvoor die partij staat en waar die kandidaat zijn speciale aandacht naar uitgaat.

.
Jan Sikking heeft veel aandacht voor onderwijs, hij is 12 jaar lang docent geweest en heeft les gegeven in bedrijfskunde, wat een examenvak was binnen de opleiding. Hij leerde de MBO studenten waar ze rekening mee moeten houden als ze gaan werken of later een eigen bedrijf willen gaan beginnen.

.

Het ondernemersklimaat in Nederland vindt hij heel belangrijk en als sportinstructeur in paragliding vindt hij dat er ruimte moet zijn voor het niet commercieel vliegen wat het milieu niet aantast. Vliegen aan de duinen of van bergen afvliegen is naast het hardlopen, zijn grootste hobby.  Om de jeugd een betere start te geven heeft Jan een notitie geschreven om de jeugd na de basisschool meer te laten sporten. Hiermee wordt het bankhangen, obesitas en criminaliteit mede voorkomen. De komende generaties krijgen door meer te sporten een socialere levensstijl en zullen gezonder leven.

.

Een ander punt waar Jan al langer mee bezig is en die in het programma van de Onafhankelij e Partij  Diemen staan, zijn TinyHouses. Nu geven gemeentes weinig opvolging aan deze woonvorm maar daar mag best een positieve verandering in komen.

.

De hele kindertoeslagaffaire toont wel aan dat de belastingen de menselijke maat hebben verloren. Het zou een hele cultuurverandering zijn als de belastingdienst de mensen eindelijk eens bedanken wanneer ze hun belasting betaald hebben. Hier in Diemen kunnen ook de belastingen omlaag. De begroting laat € 300.000,- positief zien dit is niet veel op de miljoenen die begroot zijn. Maar Diemen blijft groeien en de inkomsten nemen toe.

.

.

.

Koester wat
goed is.
Verander
wat beter kan.