De landelijke partijen kapen elke keer de gemeentelijke verkiezingen. Nu draaien we het hier om. Stem daarom Diemen de tweede kamer in. Gemeentes zouden op veel meer punten hun eigen beleid kunnen voeren zonder landelijke of provinciale bemoeienissen.
Lees de onderwerpen als Tiny houses, belastingen, jeugdzorg, infrastructuur en nog veel meer.

Belangrijk voor Diemen wat landelijk opgelegd wordt

Sociale woningbouw

Regionale Energie Strategie RES

Bio Massacentrale

Jongeren en sport

Als Fractievoorzitter van de Onafhankelijke Partij Diemen  heb ik ervoor gekozen om op de Lijst Henk Krol te gaan staan. Dit omdat ik daar de vrijheid heb om ons Diemense verhaal landelijk onder de aandacht te brengen. Provincie en Rijk beslissen over gemeentes terwijl er steeds meer maatwerk nodig is. Elke gemeente is anders en hou daar rekening mee.

De persoonlijke pagina van Jan Sikking om hem beter te leren kennen